על האתר

האתר "אשכולות מרים" נפתח בזמנו כאתר אישי במסגרת "רשימות". האתר הציג מציג ויציג דברים שונים במגוון תחומים המעניינים אותי. את האתר חילקתי ל"שערים". כל שער מייצג נושא, והוא בעצם גרפית ורעיונית אתר אחר. מקצת השערים פורסמו בזמנו בעמוד הראשי של "רשימות" ומקצתם, למרות שמופיעים באתר "אשכולות מרים" לא אודקסו, ולכן לא הופיעו בעמוד הראשי.

האתר היום בנוי בחלקו בוורדפרס ובחלקו iWeb…

תגובות לצערי נתן להשאיר רק בוורדפרס.

אז נראה לי שאת הפוסטים החדשים אפרסם תחילה בוורדפרס, ואז אעבירם למשכנם הקבוע iWeb… או משהו כזה…

את האתר בוורדפרס השארתי בעצוב המקורי של "רשימות" ולחלק החדש ב iWeb הענקתי עצוב משלי.

תודה למבקרים, ומקווה שתיהנו

השערים:

  • "עץ החיים המזויינים" הוא לבירינט עם כניסה אחת ויציאות רבות לא מוגדרות.
  • "הגיגים" הוא שער בו כתובות מחשבות שונות.
  • "פעם אחת" הוא ספר ילדים מאוייר מאת "מר פרח".
  • "מכתבים לאלה" הם מכתבים שכתבתי לאלה.
  • "על מחקר המבנים" הוא איזור בו נכתב ויכתב על… מחקר המבנים… זה הוא התחום בו אני עובד כבר כשלושים שנים.
  • תחת "הומניזם" אפשר למצוא מאמרים בשפה מליצית על ההומניזם.
  • "שער ברלין" הוא אתר פרסומי למעוניינים בהדרכה בעיר ברלין בה אני גר.

דרך השערים ניתן לעבור, אם אך תקישו על האיקונות שכאן…